Zimowe utrzymanie dróg, chodników

Zimowe utrzymanie dróg, chodników

– Zwalczanie śliskości

– Odśnieżanie nawierzchni