Sprzedaż i transport materiałów sypkich

Sprzedaż i transport materiałów sypkich

– Piasek zwykły i płukany

– Gruz kruszony betonowy oraz betonowo – ceglany

– Różnego rodzaju kruszywa wapienne

– Różnego rodzaju kruszywa twarde

– Czarnoziem