Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych

– Wyznaczenie terenu rozbiórki.
– Właściwa rozbiórka budynku.
– Usunięcie gruzu na tymczasowe miejsce składowania.
– Wyrównanie obszaru rozbiórkowego do poziomu terenu.
– Ostateczne uprzątnięcie pozostałości po rozbiórce.