Wynajem sprzętu budowlanego

Wynajem sprzętu budowlanego

– Koparki kołowe
– Koparko-ładowarki
– Ładowarka
– Walce drogowe
– Rozkładarki mieszanek bitumicznych
– Frezarka
– Termosy do przewozu mieszanek bitumicznych
– Remontery do naprawy nawierzchni bitumicznych
– Zamiatarki dróg
– Równiarka
– Sprzęt do zimowego utrzymania dróg, placów, parkingów, chodników (piaskarki, pługi)