trans-pom
Home Oferta

Oferta

Email Drukuj PDF


P.H.U. TRANS - POM Piotr Pomagier
?wiadczy us?ugi w zakresie:

* Roboty ziemne: wykopy oraz niwelacja terenu

* Wynajem sprz?tu budowlanego:

- Koparki CAT

- Koparko - ?adowarki JCB

- Wywrotki (pojemno??: 10, 15, 20, 27 ton)

- Ci?gnik siod?owy z naczep? niskopodwoziow? do transportu maszyn

- Walce drogowe

- Równiarka drogowa

* Transport materia?ów sypkich: piasek, ?wir, gruz, kamie?, ziemia oraz inne

* Wyburzenia i rozbiórki wszelkiego rodzaju obiektów

* Kucie betonu

* Sieci wodno-kanalizacyjne

* Prace brukarskie: budowa chodników, wjazdów, parkingów oraz wszelkiego rodzaju placów o nawierzchni z kostki betonowej i granitowej

* Remonty cz?stkowe nawierzchni dróg i ulic:

- Mieszank? mineralno-bitumiczn?

- Emulsj? i grysami

* Roboty hydrotechniczne: stawy rybne, zbiorniki retencyjne, umocnienia skarp

* Wymiana oraz stabilizacja gruntu

* Sprzeda? ?wiru, piasku, kamienia, gruzu

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.

 

PolecamyAdres korespondencyjny

Przedsi?biorstwo Handlowo - Us?ugowe TRANS-POM
Piotr Pomagier

88-110 Inowroc?aw 2
Marcinkowo 37
tel./fax: 52 352 71 65
tel. 608 69 44 27

Baza Firmy

Przedsi?biorstwo Handlowo - Us?ugowe TRANS-POM
Piotr Pomagier

88-100 Inowroc?aw
Miechowice 35
tel. 608 69 44 27